Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиенизходящо сортиране Последна промяна
Първи кълнове на любовта в детското сърце 04.10.2013
Първи международен колоквиум по старобългаристика 26.11.2013
Първи международен конгрес по българистика 26.11.2013
Първи международен конгрес по приложна психолингвистика в Барселона 26.11.2013
Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд 26.11.2013
Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване 26.11.2013
Първи речник на българските антоними (Ем. Пернишка, С. Василева. Речник на антонимите в българския език. С.: Петър Берон, 1997, 385 с.) 04.10.2013
Първи славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 26.11.2013
Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина 11.10.2013
Първите български ветеринарни лекари и отношението им към терминологичната лексика в края на миналия век 04.10.2013
Първите кирилски текстове, излезли от печатницата на Швайполт Фиол 11.10.2013
Първите учебни книги на националното възраждане {(„Рибен буквар“ на П. Берон и „Беларуски лемэнтар“ на К. Каганец)} 06.10.2013
Първият самостоятелен рецитал у нас. (Пенка Икономова, 21. VI. 1898 – 11. XI. 1988) 04.10.2013
Първо критическо издание на славянския средновековен превод на Беседите на папа Григорий Велики върху Евангелието 08.01.2014
Първо критическо издание на „История славянобългарска“ с превод, коментар и факсимиле на Паисиевия оригинал 17.03.2015
Първо състезание по морфология за студенти от специалността българска филология 12.11.2015
Първобългарските каменни надписи и наченките на българската поетическа мисъл 11.10.2013
Първобългарските надписи 14.02.2016
Първобългарският израз канасyвиги от средновековните писмени паметници 11.10.2013
Първото българско изтоковедско списание 26.11.2013
Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език 06.10.2013
Път през годините 01.04.2015
Път през годините 01.04.2015
Път през годините : Спомени 24.11.2017
Пътешествие в българската роднинска терминология 10.11.2015
Пътят в модела на светостта 11.10.2013
Пътят на българската книга в първите години след Освобождението 17.04.2015
Пътят на една постоянна експозиция 23.05.2017
Пътят на Константин Константинов към неговите „Празници” 16.11.2017
Пътят на учения. Рyмяна Павлова на 75 години 11.10.2013
Пятнадцать вопросов проф. Томсонy из Университета в Антверпене 18.10.2013

Страници