Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Заглавиенизходящо сортиране Последна промяна
Октомври 2011 22.10.2011
Оломоуцкият и Пражкият мисал и службите за св. Кирил и Методии 11.10.2013
Омасиологична и словообразувателна характеристика и разпространение на термини за „годеж“ в българския език 04.02.2016
Омонимическая общность (на примере польского и русского языков) 18.02.2019
Омонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система 26.01.2017
Ономасилогична картина на обредния цикъл „Погребение“ 14.03.2015
Ономасиологична характеристика на пастирската лексика (от няколко софийски села) 04.10.2013
Ономастична конференция в Словакия 26.11.2013
Онтогенеза на сложните изречения в българския език 13.02.2017
Опазване на българското културно наследство 12.11.2014
Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София 04.04.2015
Опис на славянските ръкописи в Библиотеката на Българската академия на науките 10.10.2013
Опис на славянските ръкописи в Народна библиотека „Кирил и Методий” 01.06.2014
Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека 26.09.2013
Опис на славянските ръкописи и старопечатни книги в Пловдивската народна библиотека 26.09.2013
Описание болгарскаго священнаго монастыря Рылскаго 29.05.2014
Опит върху колекционерството, интериора и стила сецесион 13.01.2012
Опит за идентификация и датиране на розетата от Плиска 11.10.2013
Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език 06.10.2013
Опит за класификация на по-важните екзоними в славянските езици (български, руски, полски, чешки, сърбохърватски) 06.10.2013
Опит за класификация на употребите на перфекта в българския език от гледна точка на теорията за морфологичните опозиции 26.01.2017
Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание 06.10.2013
Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия 06.10.2013
Опит за нова оценка на Кирило-Методиевото наследство в словашката и българската култура 11.10.2013
Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникаци 08.07.2014
Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация 19.10.2014
Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета 26.11.2013
Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език 26.11.2013
Опозицията пределност-непределност при несвършените глаголи в българския език 26.01.2017
Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов 06.10.2013
Оправдание на фланьора 18.06.2014
Опыт литературоведческого анализа одного сюжета из Хроники Георгия Амартола (об императоре Маврикии) 26.09.2013
Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы 06.10.2013
Опыт текстологического анализа славянского Евангелия 11.10.2013
Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей) 06.10.2013
Организацията на многочленните морфологични парадигми 10.06.2014

Страници