Skip to content Skip to navigation

текстуален анализ

Светлинната образност като средство за онагледяване на природата на Христос според богослужебната писмена традиция за Рождество Христово

Отношението на човечеството към Слънцето от най-дълбока древност е свързано с обожание и преклонение. Това е напълно естествено, защото неговото влияние върху живота на хората е лесно осезаемо, всяка сутрин то изгрява, носейки светлина, топлина и сигурност. Съответно двата върхови момента в неговия цикъл – лятното и зимното слънцестоене, са тържествено почитани още от древността.

Subscribe to текстуален анализ