Skip to content Skip to navigation

румънски език

Трако-дакийската лексика в румънския език (по повод на два етимологични речника на румънския език)

Интересът към тракийската (трако-дакийската) лексика, унаследена в съвременния румънски език, датира сред румънските индоевропеисти и палеобалканисти от началото на миналия век и се поддържа жив до днес с различни етимологични студии по тази тема. Бележки върху субстратните елементи в румънския включват всички по-обхватни изследвания върху историята на румънския език, каквито са например: Densusianu, O. Histoire de la langue romaine (1901) и Rosetti, L.

„Тракийско-дакийската“ лексика в румънския език (по повод на два етимологични речника на румънския език)

Интересът към тракийската (трако-дакийската) лексика, унаследена в съвременния румънски език, датира сред румънските индоевропеисти и палеобалканисти от началото на миналия век и се поддържа жив до днес с различни етимологични студии по тази тема. Бележки върху субстратните елементи в румънския включват всички по-обхватни изследвания върху историята на румънския език, каквито са например: Densusianu, O.

Subscribe to румънски език