Skip to content Skip to navigation

библейски мотиви

Модерната идилия на Петко Тодоров (Наблюдения върху „В Гетсиманската градина”)

Изконната роля на изкуството е да представя зараждащите се културни тенденции и в произведенията на водещите творци да реконструира духовния образ на човека на епохата, като разкрие неговото светоусещане и вътрешния му свят. За да постигне това, талантливият писател си служи със специфична образна система, черпи от съкровищницата на човешката мисъл и интерпретира определени значими представи и сюжети, придавайки им значение, което отговаря на творческата му визия.

Subscribe to библейски мотиви