Skip to content Skip to navigation

Неврастения и несправедливост

Този текст е замислен като коментар към разказа на Константин Константинов 1 (Константинов 1968).

Той е фокусиран върху проблема за знанието в литературата. За да може да бъде поставен подобен проблем, са необходими няколко предварителни уговорки:

Свинтила, В., 1990. Лидер в противопоставянето. Литературен фронт, p.5.
Свинтила, В., 1980. Дело и личност. Пламък, (8), pp.130-134.
Свиленов, А., 1962. Константин Константинов. Родна реч, (10), pp.39-42.
Прохаскова, Е., 1970. In memoriam. Пламък, (3), p.94.
Дойнов, П., 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS