Skip to content Skip to navigation
Константинов, К., 1923. На улицата. Писма от Париж. Вестник на жената, pp.2-3.
Константинов, К., 1912. Писма от Париж. Демократически преглед, pp.80-90; 212-220; 390-396.
Карима, А., 1905. В Париж: Скици, Тутракан: Мавродинов.
Зимел, Г., 2014. Големият град и духовният живот. In Фрагментарният характер на живота. София: Кристика и хуманизъм, pp. 36-57.
Дюркем, Е., 1999. Самоубийството, София: Женифер-Хикс.

Неврастения и несправедливост

Този текст е замислен като коментар към разказа на Константин Константинов 1 (Константинов 1968).

Той е фокусиран върху проблема за знанието в литературата. За да може да бъде поставен подобен проблем, са необходими няколко предварителни уговорки:

Pages

Subscribe to St. Naum RSS