Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 36 results:
Filters: Author is Славова, Татяна  [Clear All Filters]
Book Chapter
Славова, Т., 2008. Йоан Екзарх. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 243–246.
Journal Article
Славова, Т., 1990. Архангелското евангелие от 1092 година като извор за историята на българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.34–41.
Славова, Т., 1994. Архивският хронограф и Тълковната палея. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.48–53.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34, pp.26–48.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34, pp.26–48.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(3), pp.26–48.
Славова, Т., 1998. Библиография на Иван Добрев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), pp.224–230.
Славова, Т., 1999. Глаголическата традиция и преславската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(1), pp.35–46.
Славова, Т., 1992. За един лунно-слънчев старобългарски календар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(3), pp.23–36.
Славова, Т., 1991. За протографа на Тълковната Палея. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.57–69.
Славова, Т., 1988. Лексиката на Тертеровото Евангелие от 1322 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(1), pp.67–80.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 2006. Необичайни инфинитивни форми в старобългарски преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.52–61.
Славова, Т., 2003. Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении, 3(6), pp.260–282.

Pages

Subscribe to Syndicate