Skip to content Skip to navigation

Христоматия по историческа граматика на българския език : Текстове от XII до XIV век

TitleХристоматия по историческа граматика на българския език : Текстове от XII до XIV век
Publication TypeBook
Year of Publication1987
AuthorsЛалева, Т, Славова, Т, Карачорова, И
Series EditorДобрев, И
Number of Pages252
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul, chu
Citation KeyЛалева1987
Subscribe to Syndicate