Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 36 results:
Filters: Author is Славова, Татяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34, pp.26–48.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34, pp.26–48.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(3), pp.26–48.
Славова, Т., 1998. Библиография на Иван Добрев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), pp.224–230.
Й
Славова, Т., 2008. Йоан Екзарх. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 243–246.
Н
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 2006. Необичайни инфинитивни форми в старобългарски преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.52–61.
О
Славова, Т., 2003. Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении, 3(6), pp.260–282.
С
Славова, Т., 1993. Славянски митологически компилации. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.63–76.

Pages

Subscribe to Syndicate