Skip to content Skip to navigation

Първа и Втора книга Царства в състава на Архивния хронограф (Предварителни наблюдения)

TitleПърва и Втора книга Царства в състава на Архивния хронограф (Предварителни наблюдения)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsСлавова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue1
Pagination3–16
Citation KeyСлавова2011
Subscribe to Syndicate