Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 31 results:
Filters: Author is Русинов  [Clear All Filters]
1998
Русинов, Р., 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), pp.18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
1996
Русинов, Р., 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч, 2(4), pp.27–28.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
1995
Русинов, Р., 1995. Зимнина. Българска реч, 1(3), p.43.
Русинов, Р., 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), pp.32–33.
Русинов, Р., 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), pp.29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
1994
Мирчева, Е., 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. In Р. Русинов, ed. Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 71–80.

Pages

Subscribe to Syndicate