Skip to content Skip to navigation

Вдъхновеният изпълнител на Вазовата „Епопея“. (По случай 100 години от рождението на Константин Кисимов)

TitleВдъхновеният изпълнител на Вазовата „Епопея“. (По случай 100 години от рождението на Константин Кисимов)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsРусинов, Р
JournalБългарска реч
Volume3
Issue3–4
Pagination22–23
Publication Languagebul
Citation KeyРусинов1997
Subscribe to Syndicate