Skip to content Skip to navigation

Енциклопедия на съвременния български език

TitleЕнциклопедия на съвременния български език
Publication TypeBook
Year of Publication2000
Series EditorРусинов, Р, Георгиев, С
PublisherАбагар
Place PublishedВелико Търново
ISBN Number9544273719
Abstract

Енциклопедията представя всеобхватно съвременния български език със закономерностите на неговата материално-звукова форма, лексикален състав, семантика и граматичен строеж. Езиковите единици са разгледани по същество, разкрита е тяхната същност и функционални особенности в светлината на общата лингвистична теория и традициите на българското езикознание.

Citation KeyРусинов2000
Subscribe to Syndicate