Skip to content Skip to navigation

Ненадминат майстор на българската сценична реч (По случай 120 години от рождението на Сава Огнянов)

TitleНенадминат майстор на българската сценична реч (По случай 120 години от рождението на Сава Огнянов)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsРусинов, Р
JournalБългарска реч
Volume2
Issue2
Pagination28–29
Publication Languagebul
Citation KeyРусинов1996a
Subscribe to Syndicate