Skip to content Skip to navigation

Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков

TitleОще веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1994
AuthorsМирчева, Е
EditorРусинов, Р
Book TitleЛингвистични студии
Pagination71–80
PublisherУниверситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
Citation KeyМирчева1994b
Subscribe to Syndicate