Skip to content Skip to navigation

Български език като чужд

За катедрата

Поредици на катедрата

Български език като чужд: Представяне (Владислав Миланов); Рецензии (Елена Крейчова, Ангел Петров)

Досега излезли от поредицата:

Български език като чужд. За напреднали В2, С1, С2 (2011), рецензия от Йорданка Велкова

Интереференция между сродни езици в психолингвистичен аспект (2013), рецензия от Йорданка Велкова

Как се общува на български? (2014)

Лесното в трудния български език (2014)

Мозайки от българската цивилизация. Българското: култура, образи, памет (2010), рецензия от Татяна Ангелова

Пол и език: Иновативни модели. Поведенчески и езикови модели (2012), рецензия от Димитър Веселинов

Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение  (2013), рецензия от Радка Влахова

Разбирам и говоря (2012), рецензия от Биляна Радева

Реч, етикет и културни традиции (2011), рецензия от Владислав Миланов, рецензия от Димитър Веселинов

Текстове плюс (2013)

Автори

Ася Асенова

Йорданка Велкова

Радка Влахова-Руйкова

Милена Каменова

Станка Панова

Мирена Пацева

Елена Руневска

Елена Хаджиева

Весела Шушлина