Skip to content Skip to navigation

Автори

Автори (както предишни, така и настоящи) от Факултета по славянски филологии в базата данни

Съдържание 

А

Аврамова, Цветанка

Алексова, Василка

Александрова, Мая

Алексова, Красимира

Ангелов, Ангел

Андрейчин, Любомир

Атанасова, Диана

Б

Баракова, Пенка

Бахнева, Калина

Биолчев, Боян

Богданова, Събка

Божанкова, Ренета

Бояджиев, Андрей

Бояджиев, Живко

Бояджиев, Тодор

Брезински, Стефан

Бъчваров, Янко

В

Велева, Мая

Велкова, Йорданка

Виларова, Маргарита

Владова, Илиана

Влахова, Радка

Вълчев, Боян

Г

Гешев, Валентин

Д

Дачева, Гергана

Делева, Витка

Делева, Надежда

Джонова, Марина

Димитров, Людмил

Димитрова, Анета

Ж

Жобов, Владимир

З

Замбова, Антония

И

Иванова, Диана

Иванова, Найда

К

Камберова, Райна

Карагьозов, Панайот

Ковачев, Огнян

Колев, Георги

Куев, Куйо

Л

Лашкова, Лили

Лекова, Татяна

Ликоманова, Искра

Липовска, Анна

Любенова-Бирова, Илка

М

Македонска, Емилия

Миланов, Владислав

Михайлова-Сталянова, Надежда

Младенова, Дарина

Младенова, Маргарита

Н

Николаев, Боян

Ницолова, Руселина

О

Осенова, Петя

П

Панайотов, Величко

Пацева, Мирена

Петков, Петко

Петрова, Красимира

Р

Радева, Василка

Ралева, Цветана

Рикев, Камен

С

Савова, Венета

Славова, Татяна

Солнцева-Накова, Екатерина

Стоянова, Юлияна

Стаменова, Албена

Станков, Ростислав

Стефанов, Валери

Стефчева, Росица

Стойков, Стойко

Стойчев, Стилиян

Т

Тишева, Йовка

Тотоманова, Анна-Мария

Трифонова, Йорданка

Ф

Фетваджиева, Стефка

Филчева, Снежана

Х

Хаджиева, Елена

Христова, Искра (Христова-Шомова, Искра)

Ч

Чекова-Димитрова, Илияна

Ш

Швечек, Лидия