Skip to content Skip to navigation

Светослав Минков

Металитературни стратегии в романа-гротеска „Сърцето в картонената кутия“ на Константин Константинов и Светослав Минков

Междувоенното двадесетилетие на ХХ в. е период на авангардни търсения и множество експерименти с формата на романа – един от представителните за всяка литература жанрове. Знакови творби за европейската култура от началото на ХХ в. улавят засилващите се отчуждение, обезверяване и абсурдност в човешкото битие. Релативизацията на действителността дава превес на личностното и субективното светоусещане, на несъзнаваното и ирационалното над позитивистичните и рационалистичните настроения, завещани от предходния век.

Образите в диаболичната проза на Светослав Минков през еретически вярвания и народни представи

Светослав Минков e автор на произведения в няколко направления: диаболизъм, научна фантастика и сатирична фантастика, като в настоящата работа ще се обърне внимание на диаболичния период в творчеството му. Той обхваща почти цяло десетилетие, като се започне от публикуването на първия сборник „Синята хризантема“ през 1922 г. и се стигне до преходните книги в творческото развитие на автора- „Игра на сенките“- 1928 г. и „Къщата при последния фенер“ от 1931 г.

Subscribe to Светослав Минков