Skip to content Skip to navigation

правопис

Езикови особености на ръкопис № 574 + 1379 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Настоящата разработка* представлява едно малко изследване, което има амбициите в бъдеще да прерасне в едно цялостно кодикологично, езиково и литературно описание на ръкопис № 574 + 1379 от НБКМ. Ръкописът се състои от две части, описани отделно и затова са с отделни сигнатури.

Езикови особености на ръкопис № 574 + 1379 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Настоящата разработка* представлява едно малко изследване, което има амбициите в бъдеще да прерасне в едно цялостно кодикологично, езиково и литературно описание на ръкопис № 574 + 1379 от НБКМ. Ръкописът се състои от две части, описани отделно и затова са с отделни сигнатури.

За един старопечатен миней от библиотеката на Зографската света обител

Студент съм в специалност „Румънска филология“ в СУ „Св.Климент Охридски“. През лятото на 2013 година имах възможността да посетя библиотеката на Зографската света обител на Атон, Света гора, Гърция. За мое щастие там се натъкнах на множество старопечатни книги на църковнославянски, гръцки, руски, български и румънски.

Именно книгите на румънски, от които около 30 бяха старопечатни, ми бяха особено интересни, тъй като изучавам румънски, а знаех твърде малко за стария румънски правопис и език.

Subscribe to правопис