Skip to content Skip to navigation

българска литература

През стената и отвъд нея (героите на Константин Константинов в миговете отвъд ежедневното)

Ежедневието е един от онези неизменни компоненти на човешкия живот, които на пръв поглед изглеждат ясни и със значение, идващо едва ли не от само себе си и по подразбиране. Решим ли обаче да дадем дефиниция на това, какво е ежедневие, кога настъпва то, какво включва и кога приключва, ако изобщо можем да допуснем, че подлежи на количествено измерване по отношение на своята темпоралност, образът му изведнъж ни се явява забулен в неяснота.

Модуси на смъртта в българската литература между двете световни войни

Този текст е опит да се мисли смъртта в полето на българската литература между двете световни войни. Става дума за образи на смъртта, или за начини на показване (на изобразяване) на смъртта. Разбира се, това означава и да се следва създадена традиция: част от книгата „Българска литература. ХХ век” на В.

Subscribe to българска литература