Skip to content Skip to navigation
Гръцки кодекс на Пловдивската митрополия. Сборник на Българска академия на науките. София: БАН; 1949. 400 p.
Резюме:
Резюме:
Machek V. Hittito – Slavica. Archiv Orientální. 1949;17(2):131 – 141.
Резюме: