Skip to content Skip to navigation
Bor M. Raztrganci. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod; 1946.
Резюме:
Leclercq J. Pierre de Vénérable. Abbaye S. Wandrell: Éditions de Fontenelle; 1946.
Резюме:
Костова МВ. Етнографско изследване на с. Търнак, Бело-Слатинско. Факултет по славянски филологии, Катедра по Славянска етнография. [София]: Софийски университет; 1946. с 365.
Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.
Резюме: