Skip to content Skip to navigation

житие

Житие и сага: създаване на памет

Всеки народ създава своите митологеми, изгражда представи за своето минало1, за най-важните и основополагащи личности и събития, които вгражда в своя пантеон, осъзнава ги като своя еманация и пример за подражание за поколенията.

Subscribe to житие