Skip to content Skip to navigation

Светла Казаларска

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Светла Казаларска е главен асистент в секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Получава докторска степен по културна антропология от СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. с дисертация на тема: „Памет и история в музея. Музеификацията на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г.“. Изследователските ѝ интереси са в областта на историческата антропология на социализма, градската антропология, визуалните изследвания, музеологията.