Skip to content Skip to navigation

Симеон Стефанов

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Симеон Стефанов е докторант в катедрата по Славянско езикознание към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Негов научен ръководител е проф.д-р Маргарет Димитрова. Темата на дисертационния му труд е „Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV-XVIII в.: езикови аспекти”. Научните му интереси са в областта на историята на хърватския език; история на хърватските диалекти; средновековна хърватска агиография.