Skip to content Skip to navigation

Силвия Петрова

Факултет по изкуства, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Силвия Петрова е главен асистент в катедра „Културология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Факултет по изкуствата. Нейните научни интереси са в полето на медиите, масовата култура, джендър изследванията, политикотеймънта. 

Ключови думи: