Skip to content Skip to navigation

Николай Вуков

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Николай Вуков е доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Доктор е по фолклористика (Институт за фолклор – БАН) и по история (Централноевропейски университет – Будапеща). Води курсове по антропология и културна история в СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“. Научните му интереси са в областта на културното наследство, фолклорната словесност, възпоменателни практики, паметници и музеи преди и след 1989 г. Автор на книгите: Родствени отношения в българския юнашки епос (2008) и Witnesses of Stone. Monuments and Architectures of the Red Bulgaria, 1944–1989 (2011, съвместно с Л. Понкироли), както и на редица студии и статии в научни издания у нас и в чужбина.