Skip to content Skip to navigation

Мария Пилева

Фалултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Мария Пилева е докторант към катедра Българска литература във Факултета по Славянски филологии на СУ. Завършила е магистърска програма Преводач-редактор в същия университет. Научните и интереси са в областта на литературознанието, религията, теорията на превода. Занимава се с редакция и превод и е автор на статии в Литературен вестник, сп. Лия, сп. Литературата, сп. Литературна мисъл и др.