Skip to content Skip to navigation

Кристина-Андрея Беженару

Фалултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Bejenaru Cristina-Andreea

Докторант по „Езици и културни идентичности - Езикознание” в Букурещския Университет

Магистър по „Балкански културни изследвания” в Катедра по Славянски езици (БУ) – випуск 2015 г.

Магистър в специалност „Старобългаристика“, Факултет по славянски филологии, Софийски университет, випуск 2014 г.

Бакалавър по „Българска филология” (БУ) – випуск 2013 г.

 

PhD Student in Linguistics, University of Bucharest

Master degree in “Balkan cultural studies”, University of Bucharest – graduated in 2015

Bachelor degree in “Bulgarian philology”, University of Bucharest – graduated in 2013