Skip to content Skip to navigation

Dariusz Tkaczewski

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Библиографски записи в Libri Slavici: 

Tkaczewski, D. авт, 2012. Czeski dorobek encyklopedyczny – Ottův slovník naučný jako uniwersalna encyklopedia narodowa. В K. Jarząbek, Ruttar, A., & Sojda, S., ред-ри Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Katowice: UŚ ; Gnome, с-ци 200-216.