Skip to content Skip to navigation

Дарин Тенев

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Дарин Тенев (р. 1978) е доцент по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Той е също така директор на Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”. Има две издадени книги: Фикция и образ. Модели (Жанет 45, 2012) и Отклонения. Опити върху Жак Дерида (Изток-Запад, 2013).

Публикации: 
Библиографски записи в Libri Slavici: