Skip to content Skip to navigation

Цветан Ракьовски

ЮЗУ "Неофит Рилски"

Цветан Ракьовски е професор дфн в катедра Литература към Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград. Чете лекционни курсове на тема: Нобеловата премия за литература и модерната култура, Семиотика на културата и семиотика на словесните изкуства, Теория на романа. Научните му интереси с съсредоточени върху отношението Литература - История, наративите върху историята, Манипулации на идеологията.