Skip to content Skip to navigation

Анна Алексиева

Направление „Литература на Българското възраждане“, Институт за литература, БАН

Д-р Анна Алексиева е научен сътрудник в Института за литература на Българската академия на науките.