Skip to content Skip to navigation

Анета Димитрова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Анета Димитрова е завършила българска филология (2001), класическа филология (2004) и магистърска програма „Старобългаристика (2002) в СУ „Св. Климент Охридски. Доктор е по старобългарски език (2007), дисертацията ѝ „Синтаксис на преславските преводни жития (Антоний Велики, Нифонт, Теодор Студит, Йоан Златоуст) е публикувана през 2012 г. като монография „Синтактична структура на преводната агиография (София: УИ „Св. Климент Охридски).Специализирала е във Виена (2005-2006; 2013-2014) и в Регенсбург (2010). Научните ѝ интереси са в областта на старобългарския и византийския език и култура, средновековните преводи от гръцки, старобългарската агиография и хомилетика. Преподава в СУ „Св. Климент Охридски старобългарски език, старогръцки и византийски език, история на българския език, текстология и критика на текста.