Skip to content Skip to navigation

Александра Димова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Александра Димова е магистрант в Магистърска програма „Лингвистика“ на Факултета по славянски филологии.