Skip to content Skip to navigation

Александър Попов

Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките

Александър Попов е докторант в областта на компютърната лингвистика към Института по информационни и комуникационни технологии в Българската академия на науките. Има бакалавърска степен по английска филология от СУ „Климент Охридски“, където е преподавал езикознание, английски език и научна фантастика. Пише критика в електронно издание за фантастика. Заедно с Владимир Полеганов преподават курса „Как се чете научна фантастика“.

Библиографски записи в Libri Slavici: