Skip to content Skip to navigation

Регина Койчева

Институт за литература при Българска академия на науките

Гл. ас. д-р Регина Койчева работи в Направление "Стара българска литература" от Института за литература при БАН и изследва най-древната българска поезия – химнографията от Златния век (IX в. – началото на Х в.). Публикувала е редица изследвания върху оригиналните старобългарски великопостни и погребални песнопения. Тя е един от съставителите и редакторите на сборника "Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina. Vol. 1. Смъртта и погребението в юдео-християнската традиция", София, ИЛ-БAН, 2011.


Библиографски записи в Libri Slavici: