Skip to content Skip to navigation

Иван Илиев

Институт за литература, Българска академия на науките

Иван Илиев е възпитаник на НГДЕК “Константин Кирил Философ”. През 2009г. завършва Класическа филология в СУ “Свети Климент Охридски”, а през 2012г. прави магистратура по Старобългаристика отново в СУ. Специализира в Италия латински и старогръцки в академия “Vivarium Novum”. Към настоящия момент е хоноруван асистент в СУ и докторант към Института за литература към БАН.