Skip to content Skip to navigation

Жени Жикова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра Кирилометодиевистика

Жени Жикова е докторант по старобългарски език.