Skip to content Skip to navigation

Димитър Христов

Институт за исторически изследвания към Българска академия на науките, Секция „Европа, Османската империя и българите“

Ас. д-р Димитър Христов работи в Института за исторически изследвания към Българска академия на науките, Секция „Европа, Османската империя и българите”. Областта на научните му интереси включва църковната история, историографията и историята на Българското възраждане.Служебен адрес: Институт за исторически изследвания, 1113 София, бул. „Шипченски проход” 52, бл.17.

Интернет страница: