Skip to content Skip to navigation

Диана Димова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Диана Димова е докторант в катедра „Кирилометодиевистика“ на  СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са в областта на историческата граматика на българския език и славянската палеография.