Skip to content Skip to navigation

Международна славистична конференция. Благоеград, 3-4 декември 2004 г.

Международна славистична конференция. Благоеград, 3-4 декември 2004 г.

Маринела Вълчанова

Във връзка с десетгодишния юбилей на специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ в югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград (1994-2004) катедрата по български език и катедрата по литература към Филологическия факултет на университета организират:

МЕЖДУНАРОДНА СЛАВИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

(03 - 04. ДЕКЕМВРИ 2004)

Предвиждат се заседания в следните секции:

 1. славянско езикознание
 2. български език
 3. превод
 4. славянски литератури
 5. българска литература
 6. етнология

РАБОТНИ езици на конференцията: всички славянски езици

За участие в конференцията е необходимо:

Резюме до 200 думи и заявка за участие на адрес: marinela@aix.swu.bg

Или на адрес:

България
2700 Благоевград
ул. "Иван Михайлов" 66
ЮЗУ Неофит Рилски"
Филологически факултет
За юбилейната славистична конференция

Такса за правоучастие при регистрацията в размер на 40 лв.

Таксата включва:

 • виртуална публикация на програмата и резюметата от конференцията
 • публикация в сборник до 10 страници на оригиналния език на автора
 • кафе-паузи

Участниците, които не желаят да получат авторски екземпляр от сборника, могат да заплатят такса в размер на 20 лв.

Таксата може да се внесе при регистрацията или по сметка в лева:

Първа източна международна банка
Клон Благоевград
Ул. "Цар Иван Шишман" 18
Сметка: 300021110
БИН: 730800000
Б КОД 4707458
ПИМБ

ПОЛУЧАТЕЛ:

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Международна славистична конференция
Доц. д-р Маринела Вълчанова

ПЪТНИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРЕСТОЯ СА ЗА СМЕТКА НА ИНСТИТУЦИЯТА, В КОЯТО РАБОТЯТ

Изисквания за докладите:

 1. Представя се на електронен и хартиен носител със следните параметри:
 2. Формат: A4 (210 x 210 мм)
 3. Margins: Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 3 см, Right: 2,5 см
 4. Заглавие: Font: Times New Roman, Size: 13,Bold, Caps Lock, Alignment: Centered
 5. Име, презиме, фамилия, звание, степен на автора: Font: TimesNewRoman, Size:12,
 6. Bold, Alignment: Centered;
 7. Ключови думи:до 10, Font: Times New Roman, Size:12
 8. Текст на български или чужд език: Докладите трябва да бъдат до 10 страници
 9. Font: Times New Roman, Size:12, Alignment: Justified
 10. Библиография: Font: Times New Roman, Size:11, Alignment: Justified
 11. Координати за контакти и (адрес, тел., e-mail)

Крайният срок за изпращане на заявките за участие, придружени от резюме до 200 думи, е 30 септември 2004 г.

За организационния комитет:

Доц. д-р Маринела Вълчанова,

email за контакт: marinela@aix.swu.bg

Заявка за участие по електронен път