Skip to content Skip to navigation

Съдържание на кн. 33-34 от „Старобългарска литература“ (В чест на проф. Климентина Иванова)

Съдържание на списание „Старобългарска литература“, кн. 33-34, София, 2005 (В чест на проф. Климентина Иванова)

Съдържание

 • Без авт. Библиография на публикациите на проф. д-р Климентина Иванова, 5-12
 • Попов, Георги.Богоявление ти поѭште Христе славим (Старобългарски Канон за Богоявление), 13-63
 • Йовчева, Мария. Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на папа Климент Римски, 64-77
 • Станкова, Радослава. Типология на ранните южнославянски служби, 78-94
 • Станчев, Красимир. Още веднъж за типологията и терминологията на служебните минеи (Наблюденип върху състава на ръкопис Vat. Slav. 26), 95-99
 • Шпадијер, Ирена. Најстарији преписи Теодосијеве Службе светом Симеону Мироточивом, 100-105
 • Трифуновић, Ђорђе. „Слава“ са поменима јужнословенских и балканских светаца, 106-112
 • Бърлиева, Славия, Наумов, Александър. Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете, 126-144
 • Велинова, Вася. Тълкувания на Светата литургия в творби на Климент Охридски, 145-153
 • Велковска, Елена, Паренети, Стефано. Една молитва „за болни“ в Синайския евхологий, 154-166
 • Райнхарт, Йоханнес. Древнеболгарский перевод Слова Иоанна Златоуста перед ссылкой (CPG 4397), 167-178
 • Тренафилов, Христо. К истокам поэтизации философии у славян, 179-185
 • Петков, Георги. Неизвестни преписи от проложните жития на Кирил и Методий, 186-198
 • Павлова, Румяна. Неотбелязани славянски творби в ръкописа Хлуд. 189, 199-208
 • Томова, Елена. Проложното житие на св. Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения), 209-220
 • Нихоритис, Костас. Неизвестно стишно житие на св. Петка Епиватска-Търновска, 221-224
 • Суботин-Голубовић, Татјана. Празновање преноса моштију светога Николе (9/22. мај) према српским рукописима, 225-234
 • Стойкова, Ана. Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея, 235-246
 • Радославова, Диляна. Култът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от XVII в., 247-262
 • Атанасова, Диана. Св. Текла в и през огледалото на апостол Павел, 263-274
 • Мусакова, Елисавета. Йоан Кръстител побеждава змея, 275-288
 • Гагова, Нина. Теофаничното видение от Томичовия псалтир и особеностите на исихастката тринитарна концепция в един текст на Йоан Кантакузин, 289-304
 • Турилов, Анатолий А. К истории тырновского „царского“ скриптория XIV в.,305-328
 • Добрев, Иван. Проговорилото мълчание,329-340
 • Кузидова, Ирина. Южнославянската антология със сентенции Панарет,341-355
 • Димитрова, Маргарет, Мусакова, Елисавета, Бояджиев, Андрей. Мануиловият апостол, 356-379
 • Димитрова-Маринова, Димитринка. Поучението към жените и момите в ръкописната традиция от втората половина на XVIII в.,380-393
 • Јовановић, Томислав. Завет патријарха Рувима у препису збирке манастира Никољца,394-404
 • Вутова, Нина. Филиграноложката датировка на ръкопис № 904 от колекцията на Атинската национална библиотека, 405-409
 • Узунова, Елена. Познанията за природата според извънтекстовите добавки в българските ръкописи, 410-415
 • Славова, Татяна. За някои езически реалии в Ефремовската кормчая, 416-426
 • Христова, Искра. Паримиите за Петровден в служебните минеи, 427-444
 • Тасева, Лора. Единство и многообразие на преводаческите норми през XIV в. (По материал от два южнославянски превода на триодните синаксари), 445-457
 • Marti, Roland. Tetra-Evangelist?, 458-468
 • Синдик, Надежда Р. Бугарски антропоними и топоними у дечанским поменицима бр. 109 и бр. 154 (Прилог проучванњу српско-бугарских веза XVII-XIX века), 469-474
 • Велчева, Боряна. Към историята на българските адвербиални форми, 475-477
 • Тотоманова, Анна-Мария. Размисли върху родопския вокализъм и общата съдба на българските диалекти, 478-484
 • Пеев, Димитър. Глоса за българите в славчнския текст на Юдейската война от Йосиф Флавий, 485-493
 • Pavlikianov, Kiril. Byzantine and Early Post-Byzantine Documentary Evidence for the City of Melenikon in the Archive of the Athonite MOnastery of Vatopedi, 494-505
 • Съкращения на названия на библиотеки и архиви, 506
 • Георгиева, Габриела. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 1999-2000 г, 507-555.
 • Content, 557-558.

{jgototop}Нагоре{/jgototop}

Автори

 • Атанасова, Диана. Св. Текла в и през огледалото на апостол Павел, 263-274
 • Без авт. Библиография на публикациите на проф. д-р Климентина Иванова, 5-12
 • Бояджиев, Андрей, Димитрова, Маргарет, Мусакова, Елисавета. Мануиловият апостол, 356-379
 • Бърлиева, Славия, Наумов, Александър. Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете, 126-144
 • Велинова, Вася. Тълкувания на Светата литургия в творби на Климент Охридски, 145-153
 • Велковска, Елена, Паренети, Стефано. Една молитва „за болни“ в Синайския евхологий, 154-166
 • Велчева, Боряна. Към историята на българските адвербиални форми, 475-477
 • Вутова, Нина. Филиграноложката датировка на ръкопис № 904 от колекцията на Атинската национална библиотека, 405-409
 • Гагова, Нина. Теофаничното видение от Томичовия псалтир и особеностите на исихастката тринитарна концепция в един текст на Йоан Кантакузин, 289-304
 • Георгиева, Габриела. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 1999-2000 г, 507-555.
 • Димитрова-Маринова, Димитринка. Поучението към жените и момите в ръкописната традиция от втората половина на XVIII в.,380-393
 • Димитрова, Маргарет, Мусакова, Елисавета, Бояджиев, Андрей. Мануиловият апостол, 356-379
 • Добрев, Иван. Проговорилото мълчание,329-340
 • Йовчева, Мария. Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на папа Климент Римски, 64-77
 • Јовановић, Томислав. Завет патријарха Рувима у препису збирке манастира Никољца,394-404
 • Кузидова, Ирина. Южнославянската антология със сентенции Панарет,341-355
 • Мусакова, Елисавета, Димитрова, Маргарет, Бояджиев, Андрей. Мануиловият апостол, 356-379
 • Мусакова, Елисавета. Йоан Кръстител побеждава змея, 275-288
 • Наумов, Александър, Бърлиева, Славия. Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете, 126-144
 • Нихоритис, Костас. Неизвестно стишно житие на св. Петка Епиватска-Търновска, 221-224
 • Павлова, Румяна. Неотбелязани славянски творби в ръкописа Хлуд. 189, 199-208
 • Паренети, Стефано, Велковска, Елена. Една молитва „за болни“ в Синайския евхологий, 154-166
 • Пеев, Димитър. Глоса за българите в славянския текст на Юдейската война от Йосиф Флавий, 485-493
 • Петков, Георги. Неизвестни преписи от проложните жития на Кирил и Методий, 186-198
 • Попов, Георги.Богоявление ти поѭште Христе славим (Старобългарски Канон за Богоявление), 13-63
 • Радославова, Диляна. Култът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от XVII в., 247-262
 • Райнхарт, Йоханнес. Древнеболгарский перевод Слова Иоанна Златоуста перед ссылкой (CPG 4397), 167-178
 • Синдик, Надежда Р. Бугарски антропоними и топоними у дечанским поменицима бр. 109 и бр. 154 (Прилог проучванњу српско-бугарских веза XVII-XIX века), 469-474
 • Славова, Татяна. За някои езически реалии в Ефремовската кормчая, 416-426
 • Станкова, Радослава. Типология на ранните южнославянски служби, 78-94
 • Станчев, Красимир. Още веднъж за типологията и терминологията на служебните минеи (Наблюденип върху състава на ръкопис Vat. Slav. 26), 95-99
 • Стойкова, Ана. Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея, 235-246
 • Суботин-Голубовић, Татјана. Праздновање преноса моштију светога Николе (9/22. мај) према српским рукописима, 225-234
 • Съкращения на названия на библиотеки и архиви, 506
 • Тасева, Лора. Единство и многообразие на преводаческите норми през XIV в. (По материал от два южнославянски превода на триодните синаксари), 445-457
 • Томова, Елена. Проложното житие на св. Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения), 209-220
 • Тотоманова, Анна-Мария. Размисли върху родопския вокализъм и общата съдба на българските диалекти, 478-484
 • Тренафилов, Христо. К истокам поэтизации философии у славян, 179-185
 • Трифуновић, Ђорђе. „Слава“ са поменима јужнословенских и балканских светаца, 106-112
 • Турилов, Анатолий А. К истории тырновского „царского“ скриптория XIV в.,305-328
 • Узунова, Елена. Познанията за природата според извънтекстовите добавки в българските ръкописи, 410-415
 • Христова, Искра. Паримиите за Петровден в служебните минеи, 427-444
 • Шпадијер, Ирена. Најстарији преписи Теодосијеве Службе светом Симеону Мироточивом, 100-105
 • Content, 557-558.
 • Marti, Roland. Tetra-Evangelist?, 458-468
 • Pavlikianov, Kiril. Byzantine and Early Post-Byzantine Documentary Evidence for the City of Melenikon in the Archive of the Athonite Monastery of Vatopedi, 494-505