Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Кърпачева, Марта  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кърпачева, М. авт, 1993. Библиография на научните трудове на Мария Деянова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци106–110.
Кърпачева, М. авт, 2013. Още веднъж за „благодарение на ..“. Българска реч, 19(2), с-ци65–66.
Кърпачева, М. авт, 2010. Апроксимация и диалектология. Българска реч, 16(1-2), с-ци84 – 87.
Subscribe to Синдикирай