Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шëберг, А. авт, 1981. Славянские пергаменные отрывки в Швеции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), с-ци86–94.
Ч
Чуканова, Й. авт, 1989. За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци133–137.
Чуканова, Й. & Григорова, А. авт-ри, 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци91–92.
Чудомир, 1936 авт, 1936. Нашенци, София.
Чудомир, 1938 авт, 1938. Аламинут, София.
Чомонев, М. авт, 1992. Отново за първообраза на Паисиевата история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци98-104.
Чомонев, М. авт, 1992. Отново за първообраза на Паисиевата история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци98–104.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), с-ци97–111.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2000. Селищните имена в Радомирско. Българска реч, 6(1–2), с-ци51–55.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с 312­322.
Чолева­-Димитрова, А. авт, 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), с-ци97-111.
Чолакова, Г. & Сивева, Г. авт-ри, 2000. Константин Константинов: Био-библиография, Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.
Чой, К.Джин авт, 1994. Глайдовата система на корейския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), с-ци10–14.
Чобанов, И. авт, 1988. XXIII летен семинар за словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с126.
Чобанов, И. авт, 1977. Об одной группе поведенческих глаголов в современном русском языке и ее болгарских семантических параллелях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци129–136.
Чистякова, М. авт, 2009. Проложное Житие святой Параскевы Эпиватской по списку НБКМ 167. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(2), с-ци39–50.

Страници

Subscribe to Синдикирай