Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Борисова, Биляна  [Clear All Filters]
2005
Янев, С. и съавт. авт-ри, 2005. Атлас на българската литература (1915-1944), Пловдив: Жанет 45.
Борисова, Б. авт, 2005. Пророчеството. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 63-70.
Subscribe to Синдикирай