Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Янкова, Наталия  [Clear All Filters]
2006
Янкова, Н. и съавт. авт-ри, 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, 53(2), с-ци365–369.
Subscribe to Синдикирай