Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2012
Детрез, Р. авт, 2012. Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени. В Н. Аретов, ред Първа радост е за мене: eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. София: Кралица Маб, с-ци 416–432.
Ганчева, Н. авт, 2012. Научно издание на славянския Физиолог в интернет. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци111-118.
Черняев, Х. авт, 2012. Неугасимият пламък. Константин Попов. Българска реч, 18(1), с-ци65–67.
Английски текст: http://javnost-thepublic.org/article/2004/4/3/
Байчева, В. авт, 2012. Онтогенеза на сложните изречения в българския език. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. Юлияна Стоянова
Делева, В. авт, 2012. Перифразата като дескрипция. Българска реч, 18(1), с-ци14–25.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
Федер, В.Р. авт, 2012. Плоская традиция текстов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(4), с-ци96–107.
Куюмджиева, С. авт, 2012. По какъв осмогласник е пял св. Йоан Дамаскин?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(3), с-ци83–91.

Страници

Subscribe to Синдикирай