Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Христофорова, Албена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Христофорова, А. авт, 1999. Журналистическата фразеология в сърбохърватския и в българския език, семантични и функционални аспекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(1), с-ци12–25.
Subscribe to Синдикирай